vrijdag 18 november 2011

KETCHUP GENERATION

Wanneer er discussie ontstaat over het verschil tussen pizza serveren en groente eten, blijkt dit in de VS te kunnen ontaarden in een congresdebat over de overeenkomst tussen beide. Met andere woorden: Obama's regering probeert voorstellen voor een gezondere schoollunch door te voeren en krijgt een begrotingsvoorstel (met nieuwe lunchregels) op het bord, waarin pizza eten wordt gelijksgesteld met groente eten. Uiteraard dankzij de aanwezigheid van tomatensaus, dat is logisch.

Waarom maak ik daar hier melding van? Ten eerste omdat dit een prachtig voorbeeld is van hoe eten, kinderen, lobbypraktijken en voedselindustrie verstrengeld zijn geraakt. Dat is en blijft een probleem, tenzij we beginnen deze ketenen te verbreken door met alternatieven aan de gang te gaan.

Ten tweede geldt het als illustratie voor een eerdere kanttekening bij het feit dat wij in vele opzichten de VS als lichtend voorbeeld navolgen. Mijn vraag hierbij is nog steeds, waarom kijken we niet wat meer naar het oosten, zoals Japan of India (Ayurveda) als het om eetgewoonten en bewustzijnsontwikkeling gaat? (in mijn lobbyhoofd zijn deze twee grootheden met elkaar verstrengeld).

Overigens is dit het tweede interessante artikel dat op de mat valt, wat blijkt te zijn gepubliceerd in de Huffington Post. Het eerste ging over positieve duurzame ontwikkelingen in de wereld, beschreven door The Bioneers oprichter Kenny Ausubel. Zeer lezenswaardig..

Pizza is een groente
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3039960/2011/11/17/Congres-VS-Pizza-is-een-groente.dhtml

The Revolution hits the Fan
http://www.visie-in-voeding.nl/blog/the_revolution_hits_the_fan

door: Giovanna Gomersbach

dinsdag 25 oktober 2011

POLITIEK KIND

Soms komt bij mij de gedachte/vraag voorbij of een Partij voor het Kind wenselijk is. Om de rechten van het kind te behartigen natuurlijk. Dan denk ik in eerste instantie aan rechten die betrekking hebben op goede voeding (= energie=informatie) en op onderwijs dat de ruimte, tijd en middelen beschikbaar stelt om het menselijk potentieel te ontwikkelen. Kinderen hebben recht op educatie dat uitgaand van de (menselijke) natuur en ontplooiing en dat gericht is op een brede (universele) vorming, als fundament voor (algemeen) welzijn, een innovatieve economie en een menswaardig waarderingsstelsel.

Die partij is er niet en komt er waarschijnlijk ook niet. Maar we hebben wel een Partij voor Mens en Spirit, die aandacht voor kinderen en educatie in haar programma meeneemt. Zij gaan voor bezielde politiek die wordt gedragen door wezenlijke waarden. En we hebben een inspirerende organisatie genaamd NIVOZ. http://www.nivoz.nl. Een instituut dat als denktank en inspiratiebron een onafhankelijke, gefundeerde en kritische bijdrage levert aan de onderwijspraktijk. Het NIVOZ is ook initiator van platform 'hetkind' www.hetkind.org. Dit is gericht op het uitdragen van 7 leidende principes van goed onderwijs..

Deze organisaties werken aan respect voor het kind. En door dit uit te dragen, in de praktijk, spreken zij op een natuurlijke manier het besef van respect en ook verantwoordelijkheid aan in de kinderen zelf. Dit lijkt mij van niet te onderschatten waarde, in een oppervlakkige cultuur, waar achteloosheid standaard is geworden.

Van de lezingen die door hen worden georganiseerd heb ik er nu twee kunnen beluisteren en zij spreken mij persoonlijk enorm aan. Van harte aanbevolen dus, deze voor iedereen die zich betrokken voelt bij de relatie tussen de maatschappij (die wij zijn) en onze kinderen.

"De afstand tussen de politiek en het kind is enorm", hoor ik iemand zeggen in de videocompilatie, naar aanleiding van de lezing van Luc Stevens 'Het kind als antwoord". Helemaal mee eens. Wat is er voor nodig om de kloof tussen kind en politiek te dichten??

http://hetkind.org/2011/10/06/videocompilatie-lezing-luc-stevens-het-kind-als-antwoord/
http://hetkind.org/2011/10/21/videocompilatie-nivoz-lezing-value-based-education/

door: Giovanna Gomersbach

vrijdag 21 oktober 2011

IN DE SOEP

Het project van Remko Verkerk in Dordrecht is helemaal niet in de soep gelopen. De kinderen vonden het prachtig om te doen (weet ik uit de eerste hand) en heerlijk om te proeven en op te eten.
http://www.youtube.com/watch?v=RYTEPsCfT-s&feature=related

Voor scholen die ook soep willen koken op het schoolplein, ter lering en vermaak van de kinderen en met een laagdrempelige mogelijk om ouders uit te nodigen tot betrokkenheid: vraag naar ons aanbod genaamd Soep van Steen.
Zie ajb het eerdere bericht d.d. 18 april 2011..

dinsdag 18 oktober 2011

HEILIGE GEOMETRIE

Meestal blijft mijn bescheiden mening verborgen achter de feiten die mij relevant lijken voor geïnteresseerden. Voor de verandering kom ik nu, enigszins off-topic, terug op het debat Klimaat en Voedsel, van maandag 10-10 in de Rode Hoed. Namen van personen blijven even buiten beschouwing, het gaat mij puur om het effect van het gebodene en om mijn beleving van de gegeven ‘realiteit’, als bezoeker van dit ‘debat’.

Werkelijkheid, realiteit, feiten en beleving buitelen zo over elkaar, maar daar gaat het juist om.  Feit is dat de hoofdpersonen van de avond, als vertegenwoordigers van de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid, werden betiteld als ‘de gouden driehoek’. Dit begrip blijft bij mij nagalmen en roept een beeld op van een afgod die met verblindend gouden licht respect afdwingt. Daartegenover de massa, volgzaam en gedwee.

maandag 17 oktober 2011

VITAAL LOKAAL

Op meer dan 80% van de ruim 7000 Nederlandse basisscholen is de kwaliteit van het binnenklimaat slecht. Een aanzienlijk percentage van de dagelijks ziek thuis blijvende (20.000) leerlingen en (2.000) leerkrachten blijkt dit dan ook te moeten doen ten gevolge van een slecht binnenmilieu.
Architect Joost Valk (winnaar SHARE AWARD 2010) wil hier iets aan doen en is de grondlegger het concept VitalPlaces. Een netwerk van specialisten werkt aan de integrale aanpak van een gezonde leefomgeving binnen gebouwen, gericht op het optimaliseren van de licht-, lucht- en waterkwaliteit.

Vitaal Lokaal is speciaal gericht op bassischolen. Neem eens een kijkje op de website http://www.vitalplaces.eu/ voor meer achtergrondinformatie over deze integraal duurzame oplossing voor (bestaande) scholen. Een bezoek aan een Vitaal Lokaal behoort ook tot de mogelijkheden. http://www.vitaallokaal.nl/Aanmelden/bezoek.php

Stichting K-ETEN maakt deel uit van het netwerk achter het totaalconcept VitalPlaces. Indien mogelijk worden wij betrokken bij het verduurzamen van voedingsvoorzieningen op school. Wij hebben een bovenmatige belangstelling voor de rol en het effect van 'vitaal water' in dit integrale aanbod. Water is een primaire voedingsstof en van onderschatte waarde in het behoud en herstel van gezondheid.


Ter illustratie: in het schooljaar 2010/2011 vond een pilot plaats om de verbetering van vitaliteit van de kinderen, de leerkrachten en hun omgeving te onderzoeken. De testresultaten bleken overtuigend: de luchtkwaliteit was sterk verbeterd t.o.v. het referentie klaslokaal, tot wel 65% reductie van het fijnstof. 


Enkele reacties uit de klas:
Leerlingen: 'het is veel stiller en rustiger in de klas waardoor ik me beter kan concentreren.' En: 'Ik zie door dit licht beter en draai de letters minder vaak om.' De lerares: 'mijn stuiterballetjes zijn nu rustig en geconcentreerd.' En een ouder: 'Mijn dochter had deze winter geen last van verkoudheid door haar allergie.'.

NB: Donaties zijn zeer welkom; het geld wordt besteed aan onderzoek naar de verbetering van het Vitaal Lokaal concept en daarmee het leerklimaat en de vitaliteit van leraren en kinderen.

vrijdag 14 oktober 2011

WARM AANBEVOLEN

In samenwerking met de HvA opleiding Dietetiek, zijn wij twee onderzoeken gestart. De studenten Ingrid, Laura, Maaike en Roos werken aan hun afstudeerscriptie. De laatstgenoemden onderzoeken voorbeelden op het gebied van voedingsaanbod, voedingseducatie en ook de wetgeving in Zweden en Engeland. Zij verwachten aan de hand van de resultaten aanbevelingen te kunnen doen aan Nederlandse scholen en de overheid.

Laura & Ingrid nemen basisscholen, met en zonder moestuin, in Haarlem onder de loep. Zij houden een enquete onder de leerlingen om hun kennis, ervaring en gevoel t.a.v. duurzame voeding te peilen, werken met een eetdagboekje en spreken met de schoolmedewerkers.
Begin 2012 kunnen wij het resultaat verwachten en wij wensen deze enthousiaste meiden veel succes, een optimale samenwerking en plezier in dit proces..

dinsdag 11 oktober 2011

Vlees Versus Vega

73% van de jongeren vindt het belangrijk dat het vlees dat ze eten komt van dieren die goed behandeld zijn. Verder vindt 43% van de jongeren dat het belangrijk is dat bij de productie van eten rekening is gehouden met het milieu. Dit meldt www.allesduurzaam.nl. Het Voedingscentrum heeft opdracht gegeven voor het onderzoek 'Jongeren Over Vlees Versus Vega', gehouden onder 546 jongeren tussen de 12 en 18 jaar en peilde hun houding ten opzichte van vleesconsumptie en duurzaamheidaspecten van eten.

En het Wereld Natuur Fonds roert zich in Engeland, Schotland en Ierland, met duurzame voedingsrichtlijnen waar ook scholen bij betrokken worden. http://www.wwf.org.uk/what_we_do/working_with_schools/

Wij kunnen nog een hoop leren van hoe in het buitenland wordt omgesprongen met voedsel en voedingseducatie op scholen. Binnenkort meer nieuws over twee onderzoeken die wij zijn gestart..

Het debat Klimaat en Voedsel wat gisteravond werd gehouden in de Rode Hoed kwam natuurlijk de relatie tussen vleesconsumptie en het dreigende voedseltekort én het klimaat aan de orde. De aanwezige vertegenwoordigers van 'de gouden driehoek' overheid, wetenschap en bedrijfsleven waren welbespraakt gefocust op en informatief over productievergroting op een duurzame manier. Terugbrengen van productie (vlees, palmolie,..) of van consumptie (minder shampoo, wasmiddel,..) is voor hen geen realistisch thema. De aanwezige luisteraars werden getroost met de nuancerende onderbrekingen door 'de columnist' ofwel auteur van de eco-thriller 'Graan'. Ruben van Dijk is een pseudoniem voor Thomas van Slobbe. Hij is directeur van Stichting wAarde, een denktank binnen de natuur- en milieubeweging. Als een ideale ambassadeur van stichting K-ETEN (maar dat zit er door tijdgebrek niet in) sprak hij over het belang van het vergroten van het voedselbewustzijn van kinderen. dinsdag 4 oktober 2011

DORDT LOOPT IN DE SOEP

Ons project Soep van Steen is nog niet van de grond gekomen, maar Dordt Loopt in de Soep wel..
Dankzij Remko Verkerk als initiator en een team van vrijwilligers en partners, heeft Dordrecht gisteren (en donderdag a.s) kunnen meegenieten van heerlijke verse soepen, gemaakt met enthousiaste kinderen.
Hier een impressie van gisteren: http://www.dordtcentraal.nl/nieuws/actueel/duizend-liter-duurzame-soep. Zijn er scholen die ook een evenement willen op hun eigen schoolplein en zin hebben in de geur en en sfeer van verse soep koken met z'n allen? Vraag dan naar ons aanbod genaamd Soep van Steen; een leuke manier om aandacht voor verse voeding, samen eten en ouderbetrokkenheid te stimuleren!

woensdag 21 september 2011

LEVENDE PLANEET

Tip van Lex van Nek, te vinden via www.mijnkoejouwkoe.nl:

Hoe leg je als leerkracht aan kinderen uit wat biodiversiteit is? Hoe maak je hen duidelijk dat het behoud van de biodiversiteit belangrijk is voor ons en voor de planeet?
Deze educatieve website biedt informatie over biodiversiteit, maar ook interactieve toepassingen, filmpjes, artikels, opdrachten en publicaties. En natuurlijk tips en ideeën om van de eigen school een biodiverse plek te maken..

http://ikgeeflevenaanmijnplaneet.indeklas.be/nl/onderwijs/home_176.aspx

dinsdag 13 september 2011

STRUCTUREEL AANNEMELIJK

Overheid & Beleid, een stap in de goede richting?
Eindelijk zet het Convenant Gezond Gewicht (positieve versie van Convenant Overgewicht in den beginne) zoden aan de dijk. Onderstaand geeft de indruk dat men doordrongen raakt van een structurele aanpak (lees preventieve manier van denken en doen). En zelfs van de mogelijkheid tot praktische samenwerking met het oog op een gezondere bevolking.

Alle basis- en middelbare scholen moeten een sportieve en gezonde leeromgeving aanbieden. De overheid moet hier actief bij ondersteunen. Dit staat in een brief die zeven landelijke organisaties vandaag aan de ministers van Onderwijs en Volksgezondheid sturen. Nu biedt slechts de helft van de basis- en middelbare scholen activiteiten aan gericht op een gezonde leefstijl.

In een brief aan de ministers presenteert Paul Rosenmöller namens de samenwerkende organisaties vandaag vijf concrete aanbevelingen om het beoogde samenhangende aanbod te stimuleren:
 • 5 uur sporten en bewegen per week, voor, tijdens of na school
 • Meer vakleerkrachten lichamelijke opvoeding in het basis onderwijs, minimaal 2 uur per week per kind.
 • Alle middelbare scholen een gezonde schoolkantine
 • Integratie van kennis over gezonde voeding en beweging in het lesprogramma
 • Ouders en omgeving actief betrekken bij het gezondheidsbeleid van de school
Het licht is gaan branden..
Uit onderzoek blijkt dat het aannemelijk (!?) is dat gezonde voeding en voldoende beweging bijdraagt aan betere leerprestaties en minder schooluitval. Veel kinderen eten ongezond, bewegen te weinig en worden onvoldoende gestimuleerd door hun omgeving om dit gedrag te veranderen. Met als gevolg dat 13% van de kinderen (2-20 jaar) overgewicht heeft en 2,1% obees is. Scholen besteden wel aandacht aan een gezonde leefstijl maar onvoldoende en te versnipperd.

De aanbevelingen zijn opgesteld door 7 organisaties met vestand van zaken. Zij zetten zich in voor een samenhangende en duurzame aanpak van gezonde voeding en voldoende en verantwoord sporten en bewegen op scholen, waarbij scholen nauw samenwerken met de gemeente, de GGD, lokale bedrijven en de sportverenigingen.
Zowaar, de link tussen voedsel en bewegen is gelegd. Je zal maar trek hebben gekregen van het sporten en niets anders aangeboden krijgen dan frisdrank, zakjes snackhartigs, Snickerconsorten of frituurhappen. dan ben je weer terug bij af of land je onder 0.

donderdag 8 september 2011

Jamie Oliver's Verenigt U

Jamie ziet er moe uit en hij kan alle support gebruiken die mensen hem kunnen geven..

Hij raakt zo mogelijk nog meer mensen met de pijn en woede die hij belichaamt, dan met zijn speech toen hij de TED prize won. Vanuit verontwaardiging over de belangenbehartigers, verklaart hij de oorlog aan de politiek en het bedrijfsleven die willens en wetens hun eigen belang boven dat van de bevolking stellen.

Hij haalt weer de oogkleppen van alle hoofden en legt de verklaring neer voor het bedenkelijke feit dat de levensverwachting van de mensen achteruit holt, ten gevolgen van de westerse voedselgewoonten..

Het is tijd voor een voedselrevolutie die de ongewenste 'nutrition transition' die zich cultureel afspeelt een halt toeroept.
Luister en kijk naar hoe deze Peacefull Warrior zich gepassioneerd zorgen maakt over en zich opwerpt voor ieders welzijn, in zijn speech tijdens de 2e One Young World bijeenkomst in Zurich (02 september 2011). 
http://www.youtube.com/watch?v=YgEZTDtxfiA

Net zo revolutionair van eigen bodem: Actie Green Canteen door Jongeren Milieu Actief

Het promofilmpje kun je hier direct zien:                                        
http://vimeo.com/20825182


maandag 5 september 2011

BRRoodtRommel

Wendy Schouten schrijft in het NRC van zondag 28-08-11 een raak artikel over hoe kinderen op Nederlandse scholen overleven. Dit is voedingsgewijs gezien, door de directe impact op hoe kinderen zich lichamelijk voelen en navenant gedragen, ten gevolge van wat zij wel en niet eten, drinken en pauzeren.

Voor wie nog denkt dat welzijn -als resultante van geestelijke en lichamelijke gezondheid- uit de lucht komt vallen, het volgende citaat: '..Het gevolg is dat je om drie uur zit opgescheept met jengelende kinderen die je, doodmoe en shaky van de honger, smeken om vocht en een shot zoetigheid en met een leerkracht die niet echt te spreken is over hun gedrag.'

En Wendy heeft recht van spreken, want zij heeft met haar kinderen twee schooljaren in Zweden mogen genieten. Het principe 'mens sana in corpore sano' wordt in dat land hoog gehouden door te streven naar een goede balans tussen de fysieke en de intellectuele ontwikkeling van kinderen. (lees: van mensen)

Het artikel staat bol van de quotenswaardige uitspraken en feiten. Daaruit moet hier echt worden herhaald: 'Jamie Olivers uit de Lage landen, sta op en verenigt u!' Want dat vinden wij van Stichting K-ETEN natuurlijk ook. Voel jij je ook aangesproken? Maak je dan vindbaar voor ons...
http://eigenkracht.blogspot.com/2011/08/geen-kleffe-boterham-voor-pubers-op.html

Ondertussen is Henk Oosterling in Nederland bezig om bovenstaande inzichten in de praktijk te brengen. De Rotterdamse Bloemhofschool heeft nu 3 jaar ervaring opgedaan met het project 'Fysieke Integriteit', als onderdeel van het concept Rotterdam Vakmanstad. En het houdt hier niet op, de resultaten kunnen dus alleen maar nog beter worden. Een prachtig voorbeeld van een integrale aanpak een structurele denkwijze.

En om alle Best Practises goed in beeld te krijgen starten wij, samen met HvA studenten, een onderzoek naar lichtende voorbeelden in het buitenland. Nederland heeft internationaal gezien een afwijkende manier om met het voeden van schoolgaande kinderen om te gaan. Dit heeft geen voorbeeldig effect op de gezondheid, het gedrag, noch de leerprestaties van leerlingen. Daarom kunnen we vast van andere systemen en nieuwe inzichten leren..

maandag 25 juli 2011

VOEDING & GEMOED

Eten waar je vrolijk, intelligent of somber van wordt, kan dat? Een goed gemoed met lekkere en gezonde voeding is de strekking van het thema Good Food, Better Mood, tijdens het kennisfestival Food4You 2011.

Van 1-15 oktober gaat het in de regio Food Valley (Wageningen, Ede, Barneveld, Veenendaal) over de invloed van voeding op het gemoed. Je beter voelen bij lekkere en gezonde voeding lijkt logisch, maar hoe werkt dat nu eigenlijk?

Er worden veel demonstraties en activiteiten georganiseerd waarin thema's als bijvoorbeeld bijzonder koken in de zorg, voeding voor het brein, de invloed van reclame, eetlust en schuldgevoelens worden uitgewerkt.

Bezoek voor meer info: http://www.food4you.nl/

woensdag 1 juni 2011

BURGER INITIATIEF

Er is een burgerinitiatief in de wereld gezet dat een appèl doet op onze verantwoordelijkheid voor onze kinderen en onze toekomst. Met onze steun, zichtbaar te maken door het ondertekenen van het appèl, kan de stap richting de politiek worden gemaakt

http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/christoffelappel.php


Het Christoffel Appèl is laagdrempelig, belangrijk en een bijdrage aan het bundelen van de positieve energie die we allemaal in ons hebben.


We hebben niet meer dan onszelf om verschil te kunnen maken, maar met elkaar hebben we alles in handen..

donderdag 19 mei 2011

COMMERCIEVRIJ

K-ETEN er vanuit gaat dat het veranderen van de voedselcultuur op scholen een maatschappelijk thema is. Het gaat o.a. over de verantwoordelijkheid die volwassenen wel of niet nemen voor het welzijn van onze kinderen. En bijvoorbeeld ook over de verstrengeling van politiek beleid en commerciele belangen.

In dit kader wijzen we hier op een belangrijk initiatief in de VS, dat navolging zou mogene krijgen in Europa. Misschien Nederland om mee te beginnen?
CCFC staat voor 'Campaign for a Commercial-Free Childhood', een coalitie van geneeskundigen, docenten, belangenverenigingen, ouders en individuen die zich inzetten voor kinderen. Zij maken anderen bewust van hoe bedrijfsmarketing het welzijn van kinderen ondermijnt en maakt zich sterk voor een wetgeving die de culturele impact van marketing gericht op kinderen beperkt.

De commercialisering van jeugd heeft een directe relatie met serieuze problemen waar jeugdigen en de huidge matschappij mee geconfronteerd worden. Denk aan obesitas en andere chronische (voedselgerelateerde) ziekten, jeugddelinquentie, consumentisme, schulden en meer..

Dit werk gaat in essentie over kinderrechten zoals het mogen opgroeien -en voor de ouders om hun kinderen te kunnen opvoeden-, zonder ondermijnt te worden door commerciele belangen.

Bezoek www.commercialfreechildhood.org om meer te lezen over CCFC en draag indien mogelijk ook bij aan het terugwinnen van de jeugd en haar natuurlijke rechten, uit de handen van de commerciele grootmachten.

zondag 8 mei 2011

FLEXTARIER

De organisatie Natuur en Milieu lanceert een campagne om mensen te helpen anders met vleesconsumptie om te gaan. Op hun vriendelijke verzoek brengt stichting K-ETEN de link naar de website 'Ik ben Flexitarier' onder de aandacht:
http://www.ikbenflexitarier.nl/recepten/
Deze link brengt je gelijk naar de receptenpagina, want inspiratie voor vleesloze maaltijden is nooit weg.. Het ontbreekt nog wel aan wat rubrieken voor gerechten met nog onbekende / onbeminde eiwitbronnen, zoals die uit zaden, zeewieren en insecten..
Wat de naam flexitarier betreft, die kan best ingekort worden naar flex tarier?

maandag 18 april 2011

SOEP VAN STEEN

Vandaag gelanceerd: Soep van Steen op School. Geinspireerd op een oude legende bieden wij een kant en klaar concept (te koop / te huur) aan scholen om op het schoolplein een sfeervolle verse soep te kunnen brouwen. Het doel is om natuurlijke voeding en duurzaamheid op een speelse en geïntegreerde wijze te introduceren.

Tegelijkertijd worden de ouders op een natuurlijke en ongedwongen wijze meer bij de school van hun kinderen betrokken. We denken dat een gezamenlijke maaltijd voor veel ouders de drempel om school te bezoeken wegneemt. De band tussen school en ouders krijgt op deze manier een meer organische vorm en het is goed als ouders niet alleen naar school komen als er problemen zijn of als er zaken zoals vorderingen besproken moeten worden. Vraag de informatie aan via info@k-eten.nl..

donderdag 14 april 2011

VITALE SCHOOL

Stad van Morgen heeft zich een belangrijke taak gesteld: een fundamente hervorming van de inhoud, doelstelling en context voor het onderwijs.
http://www.stadvanmorgen.com/onderwijs
In dit kader vindt er vandaag 14 april een eerste Vitale School congres plaats.
Stichting STIR organiseert deze bijeenkomst voor onderwijspersoneel, schooldirecties, ambtenaren, organisatiedeskundigen, wetenschappers.
http://www.stadvanmorgen.com/persbericht1101
Deze bijeenkomst is gericht op het actief werken aan de oplossing
Enerzijds is/wordt een team samengesteld van deskundigen op gebied van integraal en vitaal onderwijs dat scholen bij staat om alle aspecten van opvoeding en ontwikkeling van het kind op te nemen in het onderwijs programma.
Anderzijds werken bouwkundige experts aan de aanpassing van het binnen en buitenklimaat van de school ter bevordering van de gezondheid en vitaliteit van de jeugd en de leerkrachten.

maandag 11 april 2011

NOURISH

Voor iedereen die de jeugd iets wil bijbrengen over voedsel en duurzaamheid is this the place to be: http://www.nourishlife.org/videos-all . Hier bevind zich een collectie video's van/over de grote voedingsiconen, zoals bijvoorbeeld Alice Waters: http://www.nourishlife.org/videos/edible-education/. Wij hebben tijdens ons bezoek aan The Center for Ecoliteracy de toezegging voor de distributierechten van de documentaire Nourish gekregen. Deze prachtige en informatieve film is gericht op middelbare scholieren en door het bijbehorende lespakket wordt de bezichtiging een interactieve beleving. Neem contact op via http://www.k-eten.nl/ als uw school hier interesse in heeft..

dinsdag 5 april 2011

LUNCHPROGRAMMA OP NL BASISSCHOLEN

De Argumentenkaart 'Nationaal Lunchprogramma' geeft een prima beeld van de voor- en nadelen van het (verplicht) verstrekken van een lunch in/door basisscholen.
Hier volgt een lijstje van de hoofdargumenten voor het dagelijks verstrekken van 'gezonde' voeding c.q een maaltijd, verdeeld over de domeinen Gezondheid, Onderwijs, Cultuur, Economie en Financien.
Een lunchprogramma draagt bij / sluit aan / vergroot /leidt tot:
 • de gezondheid van kinderen
 • het bewustzijn van gezonde voeding
 • betere leerprestaties
 • brede ontwikkeling van kinderen
 • kansen voor scholen
 • versterking van de eetcultuur
 • de maatschappelijke trends
 • bedrijvigheid in de voedingssector
 • de Nederlandse economie
 • goed investeren
 • rechtvaardig beleid
Er wordt nog niet gerept over duurzaamheid in dit kader en ook de middelbare scholieren vallen buiten beeld, maar het is duidelijk dat de huidige voedselcultuur aan discussie onderhevig is.

NB: de Argumentenkaart is gepubliceerd door InnovatieNetwerk en bevat ook een serie tegenargumenten. Deze wegen uiteraard niet op tegen de voordelen :-)

dinsdag 15 maart 2011

Visie In Voeding

Vandaag delen wij een link naar een documentaire over voedselvoorziening met de blog van Visie In Voeding.
http://www.visie-in-voeding.nl/. Dit bedrijf is partner van stichting
K-ETEN en gespecialiseerd in het verbeteren van de voedselkwaliteit binnen instellingen, bedrijven en organisaties.
Bekijk de volgende video voor een gruwelijk mooi beeld over heden en toekomst, m.b.t. de consumptie van graan en vlees. http://chwu.org/video/hb.php?t=f

maandag 7 maart 2011

TOEKOMST

Het mag duidelijk zijn dat wij scholen willen helpen ontwikkelingen tot vitale, duurzame instellingen waar kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfredzame en gezonde volwassenen.
Het volgende bericht raakt aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid hiervoor.

Nieuwsbericht vanuit de Linkedin groep 'De Stad van Morgen':

Het huidige onderwijs in Nederland is levensbedreigend voor onze jeugd. Stad van Morgen (initiatief van Stichting STIR) maakt zich de grootste zorgen over de scholing en scholen in Nederland. Tijdens een bijeenkomst op 14 april 2011 zal wetenschappelijk, ideologisch, maatschappelijk en economisch in worden gegaan op genoemde stelling. Waarom is de toekomst van onze jonge kinderen en jeugd in groot en zelfs levensgevaar?

Lees verder via deze link:
http://www.stadvanmorgen.com/persbericht1101

$ 1 PP

Van onze correspondent Conny Bergé :-)
http://video.nytimes.com/video/2011/03/05/nyregion/100000000700483/city-critic-school-lunches.html
Conny draagt K-ETEN een warm hart toe en wij ook aan PEP International. Sinds decennia maakt zij zich sterk voor de verbetering van levenskwaliteit in het onderwijs.

New York loopt net als de staat California voorop als het gaat om het keren van de waanzin rond voedsel. Het doet goed om te zien dat de kinderen in NY 'real food' voorgeschoteld krijgen. En zo te zien doet het de kinderen ook goed.

maandag 28 februari 2011

STEM & VORK

Vers van de Urgenda pers:
Op 2 maart mogen we naar de stembus. Maar net zo belangrijk is wellicht de stem die we elke dag voor of tegen een duurzaam voedselsysteem uitbrengen: met onze eigen vork. Daarom organiseert de Youth Food Movement samen met het Food Film Festival aanstaande woensdag een 'stem met je vork-lunch' op het Spui in Amsterdam, om 12.00 uur. Kijk voor meer informatie op
http://www.foodfilmfestival.nl

Ook in de 'Seven days of inspiration' die deze week plaatsvindt, wordt aandacht gevraagd voor goed voedsel. Het netwerk Aarde, Boer, Consument roept iedereen op om op 5 maart lokaal in te kopen bij duurzame boeren of uit de eigen achtertuin onder de leus 'Koop van buurman boer'. Kijk voor meer informatie op
http://aardeboerconsument.nl/mail-actie-koop-van-buurman-boer

linkedin group : Urgenda

W-ETENSWAARDIGE INNOVATIE

Het is fijn op de hoogte te zijn van belangrijke ontwikkelingen in de goede richting. Gelukkig helpt ons netwerk ons aan veel w-etenswaardigheden en helpen wij deze verspreiden. Bij deze de link naar actuele projecten, publicaties en filmpjes over 'best practises' ('pareltjes') in binnen- en buitenland, verzameld en/of uitgevoerd door InnovatieNetwerk. http://www.samengoedeten.nl/activiteiten.htm

woensdag 23 februari 2011

FACTS & FIGURES

Voor wie van cijfers houdt en nog eens wil overwegen of en hoe belangrijk voeding is; voor ieders gezondheid en voor de toekomst van de aarde.. Kijk en luister naar Mark Bittman op het TED podium..
http://www.ted.com/talks/mark_bittman_on_what_s_wrong_with_what_we_eat.html

Dordrecht is een begeesterd initiatiefnemer rijker. Woon je in de buurt of wil je graag op de hoogte zijn van wat Remco Verkerk weet te bereiken?
Remco Verkerk invites you to join #foodrev078 - Dordrecht on LinkedIn.
Deze groep is gestart om de mensen samen te brengen die geloven in het belang van pure, duurzame, biologische, verse en lekkere voeding voor iedereen maar in het speciaal voor de kinderen in of om basisscholen. Wij:
• werken vanuit een positieve benadering naar eten,
• zorgen voor een positieve attitude tegenover gezonde voeding.
• zetten een activiteit op waarna wij zoeken naar duurzame oplossingen voor basisscholen.
• gaan NIET zeuren over ongezond eten. ( in ieder geval niet bij kinderen)
• geloven in het bundelen "lokale" krachten.

We hebben Michael Pollan nog niet belicht in de serie blogberichten. Voor wie hem of zijn boeken nog niet kent:
http://www.youtube.com/watch?v=oV6z_ANDvdY

donderdag 17 februari 2011

OUD NIEUWS

http://www.ted.com/talks/ann_cooper_talks_school_lunches.html

Er zijn veel onderzoeken, wetenschappelijk en praktisch, die de relatie tussen voedsel en gezondheid aantonen en evalueren. De impact op maatschappelijke ontwikkelingen en kosten-baten plaatjes kan steeds minder worden genegeerd of ontkend.

Bovenstaande link gaat direct in op hoe overheid en maatschappij omgaan met onze verantwoordelijk voor de voeding van onze kinderen.
De relatie met ons aller toekomst kan ook niet langer worden onderschat.

Wij verzamelen de informatie over deze onderzoeken en initiatieven die gericht zijn op voedselkwaliteit. Voor iedereen die hier interesse in heeft..

dinsdag 15 februari 2011

CONTEXT

Op onze website staan twee links naar Prezi presentaties. Deze zijn gevuld met informatie over K-ETEN (in K-ETEN) en over van alles wat zich afspeelt rondom voedsel (in Globale Context).
De volgende links staan op het punt opgenomen te worden in de Globale Context:

Over de waanzin achter Monsanto, waar een eind aan moet komen..
http://www.youtube.com/watch?v=vi1FTCzDSck&feature=fvw.

Over hoe je in de stad kunt genieten van vers en smaakvol groen..
http://www.windowfarms.org/

Over waar je in de buurt aan verse producten kunt komen..
http://www.thegreenbee.nl/

en nog meer..

zaterdag 5 februari 2011

FYSIEKE INTEGRITEIT

De Bloemhofschool was bijna onze eerste pilot voor de ontwikkeling van de Ecowijsmethodiek geworden. Samen met RVS hebben we een veelbelovend projectplan ingediend, maar de subsidieaanvraag in het kader van Duurzaam Voedsel werd niet gehonoreerd. Hoofdargument: 'het is niet zeker dat het aanslaat bij de kinderen en dus ook niet dat het project opschaalbaar zal zijn'.
Gelukkig heeft het gedachtegoed achter Ecological Literacy wel bijgedragen tot een 'ecosofische werkwijze'. En al was dat niet zo, het project Fysieke Integriteit is zowiezo heel erg de moeite waard en exemplarisch voor hoe het ook kan. Bekijk het prachtige (3-jarige) project van Henk Oosterling in de onderstaande video..
http://www.ecowijken.nl/read/antenne_item/id/173660

donderdag 3 februari 2011

LINKS

Er staat vanaf vandaag een Food Film Festival op de agenda.
18-19-20 maart worden zo'n 20 films vertoond, in samenwerking met de Youth Food Movement.
Bekijk hier alle details:


De volgende link is ook de moeite waard en bevat veel nieuws en feiten over voedsel gerelateerde onderwerpen. In het dossier zitten ook tal van artikelen zoals bijvoorbeeld:
'Afrikaans kind eet gezonder dan westers kind'.
http://www.oneworld.nl/Dossiers/dossier_eerlijk_eten


En natuurlijk de website van Kennisnet gericht op het (V)MBO onderwijs. Zeer informatief en voorziet ook in praktisch materiaal. Kijk bijvoorbeeld naar het leermateriaal over natuur, milieu en duurzaamheid wordt vanaf nu ontsloten in Wikiwijs. http://natuurlijk.kennisnet.nl/