dinsdag 5 april 2011

LUNCHPROGRAMMA OP NL BASISSCHOLEN

De Argumentenkaart 'Nationaal Lunchprogramma' geeft een prima beeld van de voor- en nadelen van het (verplicht) verstrekken van een lunch in/door basisscholen.
Hier volgt een lijstje van de hoofdargumenten voor het dagelijks verstrekken van 'gezonde' voeding c.q een maaltijd, verdeeld over de domeinen Gezondheid, Onderwijs, Cultuur, Economie en Financien.
Een lunchprogramma draagt bij / sluit aan / vergroot /leidt tot:
 • de gezondheid van kinderen
 • het bewustzijn van gezonde voeding
 • betere leerprestaties
 • brede ontwikkeling van kinderen
 • kansen voor scholen
 • versterking van de eetcultuur
 • de maatschappelijke trends
 • bedrijvigheid in de voedingssector
 • de Nederlandse economie
 • goed investeren
 • rechtvaardig beleid
Er wordt nog niet gerept over duurzaamheid in dit kader en ook de middelbare scholieren vallen buiten beeld, maar het is duidelijk dat de huidige voedselcultuur aan discussie onderhevig is.

NB: de Argumentenkaart is gepubliceerd door InnovatieNetwerk en bevat ook een serie tegenargumenten. Deze wegen uiteraard niet op tegen de voordelen :-)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten