dinsdag 25 oktober 2011

POLITIEK KIND

Soms komt bij mij de gedachte/vraag voorbij of een Partij voor het Kind wenselijk is. Om de rechten van het kind te behartigen natuurlijk. Dan denk ik in eerste instantie aan rechten die betrekking hebben op goede voeding (= energie=informatie) en op onderwijs dat de ruimte, tijd en middelen beschikbaar stelt om het menselijk potentieel te ontwikkelen. Kinderen hebben recht op educatie dat uitgaand van de (menselijke) natuur en ontplooiing en dat gericht is op een brede (universele) vorming, als fundament voor (algemeen) welzijn, een innovatieve economie en een menswaardig waarderingsstelsel.

Die partij is er niet en komt er waarschijnlijk ook niet. Maar we hebben wel een Partij voor Mens en Spirit, die aandacht voor kinderen en educatie in haar programma meeneemt. Zij gaan voor bezielde politiek die wordt gedragen door wezenlijke waarden. En we hebben een inspirerende organisatie genaamd NIVOZ. http://www.nivoz.nl. Een instituut dat als denktank en inspiratiebron een onafhankelijke, gefundeerde en kritische bijdrage levert aan de onderwijspraktijk. Het NIVOZ is ook initiator van platform 'hetkind' www.hetkind.org. Dit is gericht op het uitdragen van 7 leidende principes van goed onderwijs..

Deze organisaties werken aan respect voor het kind. En door dit uit te dragen, in de praktijk, spreken zij op een natuurlijke manier het besef van respect en ook verantwoordelijkheid aan in de kinderen zelf. Dit lijkt mij van niet te onderschatten waarde, in een oppervlakkige cultuur, waar achteloosheid standaard is geworden.

Van de lezingen die door hen worden georganiseerd heb ik er nu twee kunnen beluisteren en zij spreken mij persoonlijk enorm aan. Van harte aanbevolen dus, deze voor iedereen die zich betrokken voelt bij de relatie tussen de maatschappij (die wij zijn) en onze kinderen.

"De afstand tussen de politiek en het kind is enorm", hoor ik iemand zeggen in de videocompilatie, naar aanleiding van de lezing van Luc Stevens 'Het kind als antwoord". Helemaal mee eens. Wat is er voor nodig om de kloof tussen kind en politiek te dichten??

http://hetkind.org/2011/10/06/videocompilatie-lezing-luc-stevens-het-kind-als-antwoord/
http://hetkind.org/2011/10/21/videocompilatie-nivoz-lezing-value-based-education/

door: Giovanna Gomersbach

2 opmerkingen:

 1. Misschien ben ik ouderwets maar vaak bekruipt me de indruk dat kinderen op een verkeerde manier gerespecteerd worden. Dat doet me denken aan jongeren - het soort met het kruis tussen de knieën - die op hoge toon respect eisen. Maar is respect niet iets wat je moet verdienen, zoals autoriteit ook een kwestie is van lange adem op gebied van geweten, kennis en betrouwbaarheid.

  De laaggekruisde jongeren en de kinderen krijgen het respect vaak in de schoot krijgen geworpen op basis van angst. De jongeren kunnen namelijk intimiderend overkomen omdat ze als groep optreden en volgens de heersende mores dienen kinderen zich in alle vrijheid en zonder enige beperking te kunnen ontplooien. Heb je een andere mening als ouder, dan zijn hoon en spot je deel. Ook hier regeert de angst en dat is vaak een slechte raadgever.

  Kinderen leren de hele dag door; op een formele manier (school), maar ook op een informele manier. Dat laatste onder andere verbaal, instructief, maar vooral ook impliciet. Zo leren ze onder andere (als het goed is) dat er beperkingen bestaan en juist dat besef kon wel een heel belangrijk zijn voor de ontplooiing van het individu tot een gerespecteerde volwassene.

  Een kinderpartij... ik weet het niet. Kan je kinderen niet beter respecteren, hun belangen dienen door niet alleen hun mogelijkheden te respecteren, maar ook hun beperkingen. Moeten de kinderen op hun tenen gaan staan om zich voor politiek en beleid te gaan interesseren, om gefundeerde besluiten te kunnen nemen op basis van doordachte, uitgebalanceerde overwegingen? Mag het kind niet gewoon kind zijn? Of moeten beleidsmakers en wetgevers door de knieën om dingen die ook op z'n Jip-en-Jannekes ingewikkeld blijven begrijpelijk te maken?

  Volgens mij moeten we het kind ook serieus nemen in zijn kind zijn, ook dat is een vorm van respect en laat die kloof maar voor wat ze is.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beetje late respons dezerzijds.. Dank voor jouw reactie Lex. Ik vind het heel belangrijk om de fase van het kindzijn serieus te nemen en ook om het verschil tussen volwassenen en kroost te eren. Je insteek roept veel associaties in een psychologische benadering. Die vult de energetische en biologische insteek van het bericht prima aan. Beide komen samen in de maatschappelijke context; hoe waarderen we kinderen en dragen we verantwoording voor hun welzijn.

  BeantwoordenVerwijderen