donderdag 30 september 2010

Voorlopers

Amerika genereert een aantal inspirerende voorbeelden voor Europa als het gaat om verse en biologische voeding. Denk aan de statements van Michelle Obama en de moestuin die haar ambities illustreert. En aan Alice Waters, eigenaresse van het beroemde restaurant Chez Panisse en oprichtster van de Chez Panisse Foundation, die in Berkeley al 15 jaar werkt aan het voeden en onderwijzen van kinderen via eetbare tuinen en scholen.

In samenwerking met The Center of Ecoliteracy is er veel bereikt en dit wordt gedeeld met de wereld d.m.v. prachtige publicaties. Stichting K-ETEN was in juni te gast bij een door hen georganiseerde seminar gewijd aan de integratie van onderwijs, gezondheid, voeding en duurzaamheid en bezocht o.a. ook The Edible Schoolyard in Berkeley. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen voor deze informatie uit de eerste hand..

Als klap op de vuurpijl volgt hier de link naar de bevlogen speach van Jamie Oliver, die als een vleesgeworden engel Amerika het goede voorbeeld aanreikt. Voor K-ETEN nog een teken dat wij in Nederland in de voorhoede lopen; wie voelt zich betrokken en trekt de kar van verandering met ons mee?

Trend

K-ETEN volgt de trends en analyseert levende tendensen met het oog op de gemene delers (bijvoorbeeld voedsel als communicatiemiddel), om synergie en positieve kruisbestuiving te ondersteunen.

Er is een parallelle ontwikkeling zichtbaar; aangaande een explosieve groei in het aantal buurtmoestuinen en volkstuinen enerzijds en het gegroeide voedselbewusztijn in scholen en instellingen anderzijds. De eerste ontstaan in samenwerking tussen bewoners, woningbouwverenigingen, aanverwante organisaties en beleidsmedewerkers. En er zijn steeds meer scholen die moestuinen aanleggen en natuur- en milieueducatie meer tot leven brengen in en rond schooltuinen; ook weer toegejuichd door (semi-)overheden. Beide bewegingen kunnen naar elkaar toe groeien.

Tegelijkertijd staat de relatie Stad & Land volop in de belangstelling, alsook het bestaan van streekproducten en stadslandbouw. Vele organisaties zoals Boerenstadswens, Eetbaar Rotterdam, NVLV, Netwerk Platteland en internationale initiatieven zijn de moeite van het volgen waard..

SHOKU IKU

Shoku betekent 'voedsel en eetpatroon' en Iku betekent 'educatie'.

In Japan heeft de regering sinds 2005 gekozen voor het integreren van voedselbewustzijn in de educatie van kinderen. Rekening houdend met de werking van het onbewuste en de ontwikkelingsfasen van mensen, bieden zij deze kennis op professionele wijze aan op basisscholen. Op deze manier is deze elementaire kennis gekoppeld aan belevingservaring en wel voor het 12e levensjaar. In de Prezi presentatie van K-ETEN staat een introductie over het achterliggende gedachtegoed en een engelstalig meer inhoudelijk rapport.. http://prezi.com/ouxlucrdh0ie/stichting-k-eten/
(de prezi neemt wat tijd om helemaal te laden en de informatie over Shoku Iku staat helemaal bovenaan, in het midden van het totaalbeeld).

Eten achter de buis op school

Een zorgwekkende ontwikkeling is gaande in de invulling van de lunchpauze op basisscholen. Qua zorg en financiering is het al lang droevig gesteld met de voorzieningen, maar nu denkt men dit op te lossen door de lunchpauze bijna geheel te schrappen en over te gaan tot een continurooster van 8.00-14.00. Een kwartier eten in de klas met de leerkracht en daarna een kwartier luchten, zou moeten volstaan. De onderwijsinspectie is het hier echter niet mee eens en heeft ingegrepen. De pauze moet minimaal 3 kwartier omvatten; de speeltijd is 30 minuten geworden.

Bovendien is men toevallig (?) op het idee gekomen om een digischerm met een speciaal aanbod aan programma's in het leven te roepen, om naar te kijken tijdens het eten!
Beide ontwikkelingen staan op zichzelf; de lengte van de pauze en de schoolvoorzieningen zijn ieder op zich een maatschappelijke discussie waard. Maar aan elkaar gekoppeld is het eind wel snel zoek. Het verbaasd dan ook niet in de kranten terug te lezen dat men al was begonnen met door levensmiddelenindustri├źlen gesponsorde schooltelevisie, in enkele scholen..

Om te voorkomen dat schoolbesturen, bedrijfsleven en commerciele buitenschoolse opvangorganisaties de dienst uitmaken, dienen ouders en leerkrachten alert te zijn op de ontwikkelingen en te eisen dat de belangen van kinderen voorop worden gesteld.. Een en ander ligt in elkaars verlengde en de tendens is duidelijk. Deze staat haaks op de tendens die stichting K-ETEN wil bevorderen: meer bewustzijn van = meer aandacht voor voeding en de (gedeelde) maaltijd. Gerichte aandacht op de context van voedsel en ervaringsgerichte kennis is nodig voor en door kinderen. Op voor hen geschikte tijden, want we hebben we het hier nog niet gehad over de invloed van het bioritme op de leerprestaties en het dagelijks welzijn.. Meer info hierover is te lezen in een rapport van het NIZW, genaamd 'Biologisch ritme en schoolprogramma'.

Netwerk (TV)

Heerlijk om te zien, deze met smaak en met elkaar etende kinderen. En blijmakend om te horen dat er steeds meer stemmen opgaan voor een fundamentele mentaliteitsverandering ten aanzien van maaltijdvoorzieningen en geschikte huisvesting voor kinderen. Mede dankzij deze voorlopers in het onderwijs en in het koksambacht zullen steeds meer mensen gaan inzien hoe belangrijk deze zorgverlening is voor de korte en lange termijn, voor ieder kind, gezin en de hele toekomstige samenleving.

Bekijk hier de uitzendingen van het televisieprogramma Netwerk
“Lunchen met gevulde koeken” http://www.netwerk.tv/uitzending/2010-04-14/lunchen-met-gevulde-koeken

“Scholen op de schop!” http://player.omroep.nl/?aflID=11120050

Het filmpje van Tijd voor Eten: http://www.tijdvooreten.nl/36/filmpjes/?SESSID=f961eaa0047bdd0baf367dbd7d18c6ac