maandag 18 april 2011

SOEP VAN STEEN

Vandaag gelanceerd: Soep van Steen op School. Geinspireerd op een oude legende bieden wij een kant en klaar concept (te koop / te huur) aan scholen om op het schoolplein een sfeervolle verse soep te kunnen brouwen. Het doel is om natuurlijke voeding en duurzaamheid op een speelse en geïntegreerde wijze te introduceren.

Tegelijkertijd worden de ouders op een natuurlijke en ongedwongen wijze meer bij de school van hun kinderen betrokken. We denken dat een gezamenlijke maaltijd voor veel ouders de drempel om school te bezoeken wegneemt. De band tussen school en ouders krijgt op deze manier een meer organische vorm en het is goed als ouders niet alleen naar school komen als er problemen zijn of als er zaken zoals vorderingen besproken moeten worden. Vraag de informatie aan via info@k-eten.nl..

donderdag 14 april 2011

VITALE SCHOOL

Stad van Morgen heeft zich een belangrijke taak gesteld: een fundamente hervorming van de inhoud, doelstelling en context voor het onderwijs.
http://www.stadvanmorgen.com/onderwijs
In dit kader vindt er vandaag 14 april een eerste Vitale School congres plaats.
Stichting STIR organiseert deze bijeenkomst voor onderwijspersoneel, schooldirecties, ambtenaren, organisatiedeskundigen, wetenschappers.
http://www.stadvanmorgen.com/persbericht1101
Deze bijeenkomst is gericht op het actief werken aan de oplossing
Enerzijds is/wordt een team samengesteld van deskundigen op gebied van integraal en vitaal onderwijs dat scholen bij staat om alle aspecten van opvoeding en ontwikkeling van het kind op te nemen in het onderwijs programma.
Anderzijds werken bouwkundige experts aan de aanpassing van het binnen en buitenklimaat van de school ter bevordering van de gezondheid en vitaliteit van de jeugd en de leerkrachten.

maandag 11 april 2011

NOURISH

Voor iedereen die de jeugd iets wil bijbrengen over voedsel en duurzaamheid is this the place to be: http://www.nourishlife.org/videos-all . Hier bevind zich een collectie video's van/over de grote voedingsiconen, zoals bijvoorbeeld Alice Waters: http://www.nourishlife.org/videos/edible-education/. Wij hebben tijdens ons bezoek aan The Center for Ecoliteracy de toezegging voor de distributierechten van de documentaire Nourish gekregen. Deze prachtige en informatieve film is gericht op middelbare scholieren en door het bijbehorende lespakket wordt de bezichtiging een interactieve beleving. Neem contact op via http://www.k-eten.nl/ als uw school hier interesse in heeft..

dinsdag 5 april 2011

LUNCHPROGRAMMA OP NL BASISSCHOLEN

De Argumentenkaart 'Nationaal Lunchprogramma' geeft een prima beeld van de voor- en nadelen van het (verplicht) verstrekken van een lunch in/door basisscholen.
Hier volgt een lijstje van de hoofdargumenten voor het dagelijks verstrekken van 'gezonde' voeding c.q een maaltijd, verdeeld over de domeinen Gezondheid, Onderwijs, Cultuur, Economie en Financien.
Een lunchprogramma draagt bij / sluit aan / vergroot /leidt tot:
 • de gezondheid van kinderen
 • het bewustzijn van gezonde voeding
 • betere leerprestaties
 • brede ontwikkeling van kinderen
 • kansen voor scholen
 • versterking van de eetcultuur
 • de maatschappelijke trends
 • bedrijvigheid in de voedingssector
 • de Nederlandse economie
 • goed investeren
 • rechtvaardig beleid
Er wordt nog niet gerept over duurzaamheid in dit kader en ook de middelbare scholieren vallen buiten beeld, maar het is duidelijk dat de huidige voedselcultuur aan discussie onderhevig is.

NB: de Argumentenkaart is gepubliceerd door InnovatieNetwerk en bevat ook een serie tegenargumenten. Deze wegen uiteraard niet op tegen de voordelen :-)