woensdag 1 juni 2011

BURGER INITIATIEF

Er is een burgerinitiatief in de wereld gezet dat een appèl doet op onze verantwoordelijkheid voor onze kinderen en onze toekomst. Met onze steun, zichtbaar te maken door het ondertekenen van het appèl, kan de stap richting de politiek worden gemaakt

http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/christoffelappel.php


Het Christoffel Appèl is laagdrempelig, belangrijk en een bijdrage aan het bundelen van de positieve energie die we allemaal in ons hebben.


We hebben niet meer dan onszelf om verschil te kunnen maken, maar met elkaar hebben we alles in handen..