donderdag 29 juli 2010

NME 2.0


Voorafgaand aan het seminar van Ecoliteracy, was er nog het Congres NME 2.0.
Een geslaagde bijeenkomst voor de genodigden van Natuur & Milieu Educatie; de nationale organisatie achter schooltuinen, kinderboerderijen en.. (http://www.nme.nl/). Een echte aanwinst bleek het boek "Leren van de Natuur' dat werd uitgereikt en ook de schrijvers gaven een lezing. In het boek komt The Center of Ecoliteracy (natuurlijk) ook aan de orde. Een voor ons werk relevant citaat luidt als volgt:

"Een voor de hand liggend startpunt, een lieveling van bijvoorbeeld het Center for Ecoliteracy, is de moestuin van de basisschool. Dit leidt niet zozeer tot verschuivingen als tot het expliciteren van het leerproces, aangezien het wereldbeeld van de leerlingen op deze leeftijd samenhangend(er) is.
Je handen laten wapperen in de schooltuin biedt goede mogelijkheden om te leren over: de omstandigheden waarin planten kunnen groeien; wederzijdse afhankelijkheid van gezonde planten en bodem; insecten en bacterien; de energie geleverd door de zon; de kringloop van voedingsstoffen in levende systemen. Het basisidee is dat we samen met onze leerlingen demonstreren hoe dingen in de natuur werken. Als we de natuur als leermeester willen gebruiken, dan moeten we onze schooltuinen en onze boerderijen (!) expliciet ontwerpen en bediscussieren op basis van verbondenheid, stroming, kringlopen en afval =voedsel."

Wij zijn blij te kunnen constateren dat het NME zich opmaakt voor een geintegreerde aanpak van groen en voedingsonderwijs en dragen hier graag waar mogelijk bij aan deze ontwikkeling.

maandag 19 juli 2010

'Ecological Literacy' in Nederland..

Ons bezoek aan Berkeley in Californie en de seminar die werd gegeven door The Center for Ecoliteracy heeft de aanwezigen (vooral leerkrachten) veel inspiratie en bruikbare instrumenten opgeleverd. Ook de kennis en ervaring van Alice Waters, 'Het Eetbare Schoolerf ' en het werk van de Chez Panisse Foundation voegen waardevolle en bruikbare informatie toe.

Kerngedachte achter de 'ecological literacy' theorie en praktijk is de verbinding van onderwijs met voedsel, gezondheid, cultuur en milieu, door ecologische educatie.
Dit sluit naadloos aan bij de ambities van stichting K-ETEN. Wij streven ernaar dat de jeugd op duurzame wijze wordt verzorgd en onderwezen, als beste garantie op een duurzame samenleving en meest zinvolle investering in de toekomst. Bovendien hebben kinderen recht op contact met natuurlijke voeding en op een ontwikkeling van ecologisch bewustzijn. Zowel op korte als op lange termijn heeft dit een positief effect op ieders individuele welzijn en op het algemene belang!

NB: een verslag van de seminar (10 x A-4 met een dozijn foto's) is te bestellen bij K-ETEN.

Wij vertalen 'ecological literacy' in ecowijs.
Binnenkort volgt hier meer over 'de ecowijze school' en ecowijs als onderwijsmethodiek.. Daarbij komt dan ook de term 'smart by nature' ter sprake, door ons vertaald als natuurlijke intelligentie.

donderdag 15 juli 2010