dinsdag 13 september 2011

STRUCTUREEL AANNEMELIJK

Overheid & Beleid, een stap in de goede richting?
Eindelijk zet het Convenant Gezond Gewicht (positieve versie van Convenant Overgewicht in den beginne) zoden aan de dijk. Onderstaand geeft de indruk dat men doordrongen raakt van een structurele aanpak (lees preventieve manier van denken en doen). En zelfs van de mogelijkheid tot praktische samenwerking met het oog op een gezondere bevolking.

Alle basis- en middelbare scholen moeten een sportieve en gezonde leeromgeving aanbieden. De overheid moet hier actief bij ondersteunen. Dit staat in een brief die zeven landelijke organisaties vandaag aan de ministers van Onderwijs en Volksgezondheid sturen. Nu biedt slechts de helft van de basis- en middelbare scholen activiteiten aan gericht op een gezonde leefstijl.

In een brief aan de ministers presenteert Paul Rosenmöller namens de samenwerkende organisaties vandaag vijf concrete aanbevelingen om het beoogde samenhangende aanbod te stimuleren:
  • 5 uur sporten en bewegen per week, voor, tijdens of na school
  • Meer vakleerkrachten lichamelijke opvoeding in het basis onderwijs, minimaal 2 uur per week per kind.
  • Alle middelbare scholen een gezonde schoolkantine
  • Integratie van kennis over gezonde voeding en beweging in het lesprogramma
  • Ouders en omgeving actief betrekken bij het gezondheidsbeleid van de school
Het licht is gaan branden..
Uit onderzoek blijkt dat het aannemelijk (!?) is dat gezonde voeding en voldoende beweging bijdraagt aan betere leerprestaties en minder schooluitval. Veel kinderen eten ongezond, bewegen te weinig en worden onvoldoende gestimuleerd door hun omgeving om dit gedrag te veranderen. Met als gevolg dat 13% van de kinderen (2-20 jaar) overgewicht heeft en 2,1% obees is. Scholen besteden wel aandacht aan een gezonde leefstijl maar onvoldoende en te versnipperd.

De aanbevelingen zijn opgesteld door 7 organisaties met vestand van zaken. Zij zetten zich in voor een samenhangende en duurzame aanpak van gezonde voeding en voldoende en verantwoord sporten en bewegen op scholen, waarbij scholen nauw samenwerken met de gemeente, de GGD, lokale bedrijven en de sportverenigingen.
Zowaar, de link tussen voedsel en bewegen is gelegd. Je zal maar trek hebben gekregen van het sporten en niets anders aangeboden krijgen dan frisdrank, zakjes snackhartigs, Snickerconsorten of frituurhappen. dan ben je weer terug bij af of land je onder 0.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten