woensdag 21 september 2011

LEVENDE PLANEET

Tip van Lex van Nek, te vinden via www.mijnkoejouwkoe.nl:

Hoe leg je als leerkracht aan kinderen uit wat biodiversiteit is? Hoe maak je hen duidelijk dat het behoud van de biodiversiteit belangrijk is voor ons en voor de planeet?
Deze educatieve website biedt informatie over biodiversiteit, maar ook interactieve toepassingen, filmpjes, artikels, opdrachten en publicaties. En natuurlijk tips en ideeën om van de eigen school een biodiverse plek te maken..

http://ikgeeflevenaanmijnplaneet.indeklas.be/nl/onderwijs/home_176.aspx

dinsdag 13 september 2011

STRUCTUREEL AANNEMELIJK

Overheid & Beleid, een stap in de goede richting?
Eindelijk zet het Convenant Gezond Gewicht (positieve versie van Convenant Overgewicht in den beginne) zoden aan de dijk. Onderstaand geeft de indruk dat men doordrongen raakt van een structurele aanpak (lees preventieve manier van denken en doen). En zelfs van de mogelijkheid tot praktische samenwerking met het oog op een gezondere bevolking.

Alle basis- en middelbare scholen moeten een sportieve en gezonde leeromgeving aanbieden. De overheid moet hier actief bij ondersteunen. Dit staat in een brief die zeven landelijke organisaties vandaag aan de ministers van Onderwijs en Volksgezondheid sturen. Nu biedt slechts de helft van de basis- en middelbare scholen activiteiten aan gericht op een gezonde leefstijl.

In een brief aan de ministers presenteert Paul Rosenmöller namens de samenwerkende organisaties vandaag vijf concrete aanbevelingen om het beoogde samenhangende aanbod te stimuleren:
  • 5 uur sporten en bewegen per week, voor, tijdens of na school
  • Meer vakleerkrachten lichamelijke opvoeding in het basis onderwijs, minimaal 2 uur per week per kind.
  • Alle middelbare scholen een gezonde schoolkantine
  • Integratie van kennis over gezonde voeding en beweging in het lesprogramma
  • Ouders en omgeving actief betrekken bij het gezondheidsbeleid van de school
Het licht is gaan branden..
Uit onderzoek blijkt dat het aannemelijk (!?) is dat gezonde voeding en voldoende beweging bijdraagt aan betere leerprestaties en minder schooluitval. Veel kinderen eten ongezond, bewegen te weinig en worden onvoldoende gestimuleerd door hun omgeving om dit gedrag te veranderen. Met als gevolg dat 13% van de kinderen (2-20 jaar) overgewicht heeft en 2,1% obees is. Scholen besteden wel aandacht aan een gezonde leefstijl maar onvoldoende en te versnipperd.

De aanbevelingen zijn opgesteld door 7 organisaties met vestand van zaken. Zij zetten zich in voor een samenhangende en duurzame aanpak van gezonde voeding en voldoende en verantwoord sporten en bewegen op scholen, waarbij scholen nauw samenwerken met de gemeente, de GGD, lokale bedrijven en de sportverenigingen.
Zowaar, de link tussen voedsel en bewegen is gelegd. Je zal maar trek hebben gekregen van het sporten en niets anders aangeboden krijgen dan frisdrank, zakjes snackhartigs, Snickerconsorten of frituurhappen. dan ben je weer terug bij af of land je onder 0.

donderdag 8 september 2011

Jamie Oliver's Verenigt U

Jamie ziet er moe uit en hij kan alle support gebruiken die mensen hem kunnen geven..

Hij raakt zo mogelijk nog meer mensen met de pijn en woede die hij belichaamt, dan met zijn speech toen hij de TED prize won. Vanuit verontwaardiging over de belangenbehartigers, verklaart hij de oorlog aan de politiek en het bedrijfsleven die willens en wetens hun eigen belang boven dat van de bevolking stellen.

Hij haalt weer de oogkleppen van alle hoofden en legt de verklaring neer voor het bedenkelijke feit dat de levensverwachting van de mensen achteruit holt, ten gevolgen van de westerse voedselgewoonten..

Het is tijd voor een voedselrevolutie die de ongewenste 'nutrition transition' die zich cultureel afspeelt een halt toeroept.
Luister en kijk naar hoe deze Peacefull Warrior zich gepassioneerd zorgen maakt over en zich opwerpt voor ieders welzijn, in zijn speech tijdens de 2e One Young World bijeenkomst in Zurich (02 september 2011). 
http://www.youtube.com/watch?v=YgEZTDtxfiA

Net zo revolutionair van eigen bodem: Actie Green Canteen door Jongeren Milieu Actief

Het promofilmpje kun je hier direct zien:                                        
http://vimeo.com/20825182


maandag 5 september 2011

BRRoodtRommel

Wendy Schouten schrijft in het NRC van zondag 28-08-11 een raak artikel over hoe kinderen op Nederlandse scholen overleven. Dit is voedingsgewijs gezien, door de directe impact op hoe kinderen zich lichamelijk voelen en navenant gedragen, ten gevolge van wat zij wel en niet eten, drinken en pauzeren.

Voor wie nog denkt dat welzijn -als resultante van geestelijke en lichamelijke gezondheid- uit de lucht komt vallen, het volgende citaat: '..Het gevolg is dat je om drie uur zit opgescheept met jengelende kinderen die je, doodmoe en shaky van de honger, smeken om vocht en een shot zoetigheid en met een leerkracht die niet echt te spreken is over hun gedrag.'

En Wendy heeft recht van spreken, want zij heeft met haar kinderen twee schooljaren in Zweden mogen genieten. Het principe 'mens sana in corpore sano' wordt in dat land hoog gehouden door te streven naar een goede balans tussen de fysieke en de intellectuele ontwikkeling van kinderen. (lees: van mensen)

Het artikel staat bol van de quotenswaardige uitspraken en feiten. Daaruit moet hier echt worden herhaald: 'Jamie Olivers uit de Lage landen, sta op en verenigt u!' Want dat vinden wij van Stichting K-ETEN natuurlijk ook. Voel jij je ook aangesproken? Maak je dan vindbaar voor ons...
http://eigenkracht.blogspot.com/2011/08/geen-kleffe-boterham-voor-pubers-op.html

Ondertussen is Henk Oosterling in Nederland bezig om bovenstaande inzichten in de praktijk te brengen. De Rotterdamse Bloemhofschool heeft nu 3 jaar ervaring opgedaan met het project 'Fysieke Integriteit', als onderdeel van het concept Rotterdam Vakmanstad. En het houdt hier niet op, de resultaten kunnen dus alleen maar nog beter worden. Een prachtig voorbeeld van een integrale aanpak een structurele denkwijze.

En om alle Best Practises goed in beeld te krijgen starten wij, samen met HvA studenten, een onderzoek naar lichtende voorbeelden in het buitenland. Nederland heeft internationaal gezien een afwijkende manier om met het voeden van schoolgaande kinderen om te gaan. Dit heeft geen voorbeeldig effect op de gezondheid, het gedrag, noch de leerprestaties van leerlingen. Daarom kunnen we vast van andere systemen en nieuwe inzichten leren..