dinsdag 11 oktober 2011

Vlees Versus Vega

73% van de jongeren vindt het belangrijk dat het vlees dat ze eten komt van dieren die goed behandeld zijn. Verder vindt 43% van de jongeren dat het belangrijk is dat bij de productie van eten rekening is gehouden met het milieu. Dit meldt www.allesduurzaam.nl. Het Voedingscentrum heeft opdracht gegeven voor het onderzoek 'Jongeren Over Vlees Versus Vega', gehouden onder 546 jongeren tussen de 12 en 18 jaar en peilde hun houding ten opzichte van vleesconsumptie en duurzaamheidaspecten van eten.

En het Wereld Natuur Fonds roert zich in Engeland, Schotland en Ierland, met duurzame voedingsrichtlijnen waar ook scholen bij betrokken worden. http://www.wwf.org.uk/what_we_do/working_with_schools/

Wij kunnen nog een hoop leren van hoe in het buitenland wordt omgesprongen met voedsel en voedingseducatie op scholen. Binnenkort meer nieuws over twee onderzoeken die wij zijn gestart..

Het debat Klimaat en Voedsel wat gisteravond werd gehouden in de Rode Hoed kwam natuurlijk de relatie tussen vleesconsumptie en het dreigende voedseltekort én het klimaat aan de orde. De aanwezige vertegenwoordigers van 'de gouden driehoek' overheid, wetenschap en bedrijfsleven waren welbespraakt gefocust op en informatief over productievergroting op een duurzame manier. Terugbrengen van productie (vlees, palmolie,..) of van consumptie (minder shampoo, wasmiddel,..) is voor hen geen realistisch thema. De aanwezige luisteraars werden getroost met de nuancerende onderbrekingen door 'de columnist' ofwel auteur van de eco-thriller 'Graan'. Ruben van Dijk is een pseudoniem voor Thomas van Slobbe. Hij is directeur van Stichting wAarde, een denktank binnen de natuur- en milieubeweging. Als een ideale ambassadeur van stichting K-ETEN (maar dat zit er door tijdgebrek niet in) sprak hij over het belang van het vergroten van het voedselbewustzijn van kinderen. Geen opmerkingen:

Een reactie posten