vrijdag 14 oktober 2011

WARM AANBEVOLEN

In samenwerking met de HvA opleiding Dietetiek, zijn wij twee onderzoeken gestart. De studenten Ingrid, Laura, Maaike en Roos werken aan hun afstudeerscriptie. De laatstgenoemden onderzoeken voorbeelden op het gebied van voedingsaanbod, voedingseducatie en ook de wetgeving in Zweden en Engeland. Zij verwachten aan de hand van de resultaten aanbevelingen te kunnen doen aan Nederlandse scholen en de overheid.

Laura & Ingrid nemen basisscholen, met en zonder moestuin, in Haarlem onder de loep. Zij houden een enquete onder de leerlingen om hun kennis, ervaring en gevoel t.a.v. duurzame voeding te peilen, werken met een eetdagboekje en spreken met de schoolmedewerkers.
Begin 2012 kunnen wij het resultaat verwachten en wij wensen deze enthousiaste meiden veel succes, een optimale samenwerking en plezier in dit proces..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten