woensdag 22 april 2015

Na bijna drie jaar terug van weggeweest..

De missie leeft voort, omdat er nog veel te doen is om kinderen te helpen aan echte voeding in verbinding met hun natuurlijke energiebronnen. De ouders van de kinderen w-eten het vaak niet meer, welke op-voeding welzijn voortbrengt.

Nog steeds is het belangrijk dat Nieuw Voedingsbewustzijn groeit, om de problematische gezondheid en de groei van voedselgerelateerde aandoeningen (de meeste chronische ziekten) op te lossen.

Ziekte en degeneratie ontstaat waar de verbinding met de stromende levensenergie wordt verbroken. Hier zijn universele natuurwetten leidend. De natuur is altijd gericht op balans en herstel, gebaseerd op beweging en dynamiek. Wij hoeven alleen maar mee te bewegen en niet in de weg te lopen.

In de praktijk betekent dit niets minder dan structurele veranderingen, die stap voor stap ontstaan.
Toegepast op een gezonde levensstijl zijn er drie richtlijnen:

  1. volg natuurlijke ritme's
  2. vind voeding in natuurlijke bronnen
  3. blokkeer en belast je natuur niet

De praktijk hiervan is net zo simpel, maar niet eenvoudig. Integendeel, het is knap lastig voor maatschappelijke dieren als wij. Onze cultuur en tijdgeest is niet afgestemd op lichaamswijsheid of een integrale levensstijl. De ontbrekende ingredienten zijn: tijd, zorg en aandacht.

Om kinderen en ouders te helpen vanaf de basis is het eerstvolgende project:
Mama MenuPlanvoor moeder en kind

De wekelijkse menuplanners omvatten recepten, video's, productinformatie, boodschappenlijstjes en de tips en trucs om moeiteloos voedzaam te eten en drinken.

In de lidmaatschap omgeving vind je allerlei informatie, zoals over voedingsstoffen tot de adressen waar je aan natuurlijke producten komt.

Met speciale aandacht voor -aanstaande- ouders
Omdat je lichaam de voedingsbodem is voor je baby en omdat hier de basis voor de levenskwaliteit van je kind wordt gelegd. Je helpt jezelf en je kind door je voeding te optimaliseren. Heel simpel, met pure ingredi├źnten uit de natuur.

wordt vervolgd..

vrijdag 18 november 2011

KETCHUP GENERATION

Wanneer er discussie ontstaat over het verschil tussen pizza serveren en groente eten, blijkt dit in de VS te kunnen ontaarden in een congresdebat over de overeenkomst tussen beide. Met andere woorden: Obama's regering probeert voorstellen voor een gezondere schoollunch door te voeren en krijgt een begrotingsvoorstel (met nieuwe lunchregels) op het bord, waarin pizza eten wordt gelijksgesteld met groente eten. Uiteraard dankzij de aanwezigheid van tomatensaus, dat is logisch.

Waarom maak ik daar hier melding van? Ten eerste omdat dit een prachtig voorbeeld is van hoe eten, kinderen, lobbypraktijken en voedselindustrie verstrengeld zijn geraakt. Dat is en blijft een probleem, tenzij we beginnen deze ketenen te verbreken door met alternatieven aan de gang te gaan.

Ten tweede geldt het als illustratie voor een eerdere kanttekening bij het feit dat wij in vele opzichten de VS als lichtend voorbeeld navolgen. Mijn vraag hierbij is nog steeds, waarom kijken we niet wat meer naar het oosten, zoals Japan of India (Ayurveda) als het om eetgewoonten en bewustzijnsontwikkeling gaat? (in mijn lobbyhoofd zijn deze twee grootheden met elkaar verstrengeld).

Overigens is dit het tweede interessante artikel dat op de mat valt, wat blijkt te zijn gepubliceerd in de Huffington Post. Het eerste ging over positieve duurzame ontwikkelingen in de wereld, beschreven door The Bioneers oprichter Kenny Ausubel. Zeer lezenswaardig..

Pizza is een groente
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3039960/2011/11/17/Congres-VS-Pizza-is-een-groente.dhtml

The Revolution hits the Fan
http://www.visie-in-voeding.nl/blog/the_revolution_hits_the_fan

door: Giovanna Gomersbach

dinsdag 25 oktober 2011

POLITIEK KIND

Soms komt bij mij de gedachte/vraag voorbij of een Partij voor het Kind wenselijk is. Om de rechten van het kind te behartigen natuurlijk. Dan denk ik in eerste instantie aan rechten die betrekking hebben op goede voeding (= energie=informatie) en op onderwijs dat de ruimte, tijd en middelen beschikbaar stelt om het menselijk potentieel te ontwikkelen. Kinderen hebben recht op educatie dat uitgaand van de (menselijke) natuur en ontplooiing en dat gericht is op een brede (universele) vorming, als fundament voor (algemeen) welzijn, een innovatieve economie en een menswaardig waarderingsstelsel.

Die partij is er niet en komt er waarschijnlijk ook niet. Maar we hebben wel een Partij voor Mens en Spirit, die aandacht voor kinderen en educatie in haar programma meeneemt. Zij gaan voor bezielde politiek die wordt gedragen door wezenlijke waarden. En we hebben een inspirerende organisatie genaamd NIVOZ. http://www.nivoz.nl. Een instituut dat als denktank en inspiratiebron een onafhankelijke, gefundeerde en kritische bijdrage levert aan de onderwijspraktijk. Het NIVOZ is ook initiator van platform 'hetkind' www.hetkind.org. Dit is gericht op het uitdragen van 7 leidende principes van goed onderwijs..

Deze organisaties werken aan respect voor het kind. En door dit uit te dragen, in de praktijk, spreken zij op een natuurlijke manier het besef van respect en ook verantwoordelijkheid aan in de kinderen zelf. Dit lijkt mij van niet te onderschatten waarde, in een oppervlakkige cultuur, waar achteloosheid standaard is geworden.

Van de lezingen die door hen worden georganiseerd heb ik er nu twee kunnen beluisteren en zij spreken mij persoonlijk enorm aan. Van harte aanbevolen dus, deze voor iedereen die zich betrokken voelt bij de relatie tussen de maatschappij (die wij zijn) en onze kinderen.

"De afstand tussen de politiek en het kind is enorm", hoor ik iemand zeggen in de videocompilatie, naar aanleiding van de lezing van Luc Stevens 'Het kind als antwoord". Helemaal mee eens. Wat is er voor nodig om de kloof tussen kind en politiek te dichten??

http://hetkind.org/2011/10/06/videocompilatie-lezing-luc-stevens-het-kind-als-antwoord/
http://hetkind.org/2011/10/21/videocompilatie-nivoz-lezing-value-based-education/

door: Giovanna Gomersbach

vrijdag 21 oktober 2011

IN DE SOEP

Het project van Remko Verkerk in Dordrecht is helemaal niet in de soep gelopen. De kinderen vonden het prachtig om te doen (weet ik uit de eerste hand) en heerlijk om te proeven en op te eten.
http://www.youtube.com/watch?v=RYTEPsCfT-s&feature=related

Voor scholen die ook soep willen koken op het schoolplein, ter lering en vermaak van de kinderen en met een laagdrempelige mogelijk om ouders uit te nodigen tot betrokkenheid: vraag naar ons aanbod genaamd Soep van Steen.
Zie ajb het eerdere bericht d.d. 18 april 2011..

dinsdag 18 oktober 2011

HEILIGE GEOMETRIE

Meestal blijft mijn bescheiden mening verborgen achter de feiten die mij relevant lijken voor ge├»nteresseerden. Voor de verandering kom ik nu, enigszins off-topic, terug op het debat Klimaat en Voedsel, van maandag 10-10 in de Rode Hoed. Namen van personen blijven even buiten beschouwing, het gaat mij puur om het effect van het gebodene en om mijn beleving van de gegeven ‘realiteit’, als bezoeker van dit ‘debat’.

Werkelijkheid, realiteit, feiten en beleving buitelen zo over elkaar, maar daar gaat het juist om.  Feit is dat de hoofdpersonen van de avond, als vertegenwoordigers van de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid, werden betiteld als ‘de gouden driehoek’. Dit begrip blijft bij mij nagalmen en roept een beeld op van een afgod die met verblindend gouden licht respect afdwingt. Daartegenover de massa, volgzaam en gedwee.

maandag 17 oktober 2011

VITAAL LOKAAL

Op meer dan 80% van de ruim 7000 Nederlandse basisscholen is de kwaliteit van het binnenklimaat slecht. Een aanzienlijk percentage van de dagelijks ziek thuis blijvende (20.000) leerlingen en (2.000) leerkrachten blijkt dit dan ook te moeten doen ten gevolge van een slecht binnenmilieu.
Architect Joost Valk (winnaar SHARE AWARD 2010) wil hier iets aan doen en is de grondlegger het concept VitalPlaces. Een netwerk van specialisten werkt aan de integrale aanpak van een gezonde leefomgeving binnen gebouwen, gericht op het optimaliseren van de licht-, lucht- en waterkwaliteit.

Vitaal Lokaal is speciaal gericht op bassischolen. Neem eens een kijkje op de website http://www.vitalplaces.eu/ voor meer achtergrondinformatie over deze integraal duurzame oplossing voor (bestaande) scholen. Een bezoek aan een Vitaal Lokaal behoort ook tot de mogelijkheden. http://www.vitaallokaal.nl/Aanmelden/bezoek.php

Stichting K-ETEN maakt deel uit van het netwerk achter het totaalconcept VitalPlaces. Indien mogelijk worden wij betrokken bij het verduurzamen van voedingsvoorzieningen op school. Wij hebben een bovenmatige belangstelling voor de rol en het effect van 'vitaal water' in dit integrale aanbod. Water is een primaire voedingsstof en van onderschatte waarde in het behoud en herstel van gezondheid.


Ter illustratie: in het schooljaar 2010/2011 vond een pilot plaats om de verbetering van vitaliteit van de kinderen, de leerkrachten en hun omgeving te onderzoeken. De testresultaten bleken overtuigend: de luchtkwaliteit was sterk verbeterd t.o.v. het referentie klaslokaal, tot wel 65% reductie van het fijnstof. 


Enkele reacties uit de klas:
Leerlingen: 'het is veel stiller en rustiger in de klas waardoor ik me beter kan concentreren.' En: 'Ik zie door dit licht beter en draai de letters minder vaak om.' De lerares: 'mijn stuiterballetjes zijn nu rustig en geconcentreerd.' En een ouder: 'Mijn dochter had deze winter geen last van verkoudheid door haar allergie.'.

NB: Donaties zijn zeer welkom; het geld wordt besteed aan onderzoek naar de verbetering van het Vitaal Lokaal concept en daarmee het leerklimaat en de vitaliteit van leraren en kinderen.

vrijdag 14 oktober 2011

WARM AANBEVOLEN

In samenwerking met de HvA opleiding Dietetiek, zijn wij twee onderzoeken gestart. De studenten Ingrid, Laura, Maaike en Roos werken aan hun afstudeerscriptie. De laatstgenoemden onderzoeken voorbeelden op het gebied van voedingsaanbod, voedingseducatie en ook de wetgeving in Zweden en Engeland. Zij verwachten aan de hand van de resultaten aanbevelingen te kunnen doen aan Nederlandse scholen en de overheid.

Laura & Ingrid nemen basisscholen, met en zonder moestuin, in Haarlem onder de loep. Zij houden een enquete onder de leerlingen om hun kennis, ervaring en gevoel t.a.v. duurzame voeding te peilen, werken met een eetdagboekje en spreken met de schoolmedewerkers.
Begin 2012 kunnen wij het resultaat verwachten en wij wensen deze enthousiaste meiden veel succes, een optimale samenwerking en plezier in dit proces..