dinsdag 25 oktober 2011

POLITIEK KIND

Soms komt bij mij de gedachte/vraag voorbij of een Partij voor het Kind wenselijk is. Om de rechten van het kind te behartigen natuurlijk. Dan denk ik in eerste instantie aan rechten die betrekking hebben op goede voeding (= energie=informatie) en op onderwijs dat de ruimte, tijd en middelen beschikbaar stelt om het menselijk potentieel te ontwikkelen. Kinderen hebben recht op educatie dat uitgaand van de (menselijke) natuur en ontplooiing en dat gericht is op een brede (universele) vorming, als fundament voor (algemeen) welzijn, een innovatieve economie en een menswaardig waarderingsstelsel.

Die partij is er niet en komt er waarschijnlijk ook niet. Maar we hebben wel een Partij voor Mens en Spirit, die aandacht voor kinderen en educatie in haar programma meeneemt. Zij gaan voor bezielde politiek die wordt gedragen door wezenlijke waarden. En we hebben een inspirerende organisatie genaamd NIVOZ. http://www.nivoz.nl. Een instituut dat als denktank en inspiratiebron een onafhankelijke, gefundeerde en kritische bijdrage levert aan de onderwijspraktijk. Het NIVOZ is ook initiator van platform 'hetkind' www.hetkind.org. Dit is gericht op het uitdragen van 7 leidende principes van goed onderwijs..

Deze organisaties werken aan respect voor het kind. En door dit uit te dragen, in de praktijk, spreken zij op een natuurlijke manier het besef van respect en ook verantwoordelijkheid aan in de kinderen zelf. Dit lijkt mij van niet te onderschatten waarde, in een oppervlakkige cultuur, waar achteloosheid standaard is geworden.

Van de lezingen die door hen worden georganiseerd heb ik er nu twee kunnen beluisteren en zij spreken mij persoonlijk enorm aan. Van harte aanbevolen dus, deze voor iedereen die zich betrokken voelt bij de relatie tussen de maatschappij (die wij zijn) en onze kinderen.

"De afstand tussen de politiek en het kind is enorm", hoor ik iemand zeggen in de videocompilatie, naar aanleiding van de lezing van Luc Stevens 'Het kind als antwoord". Helemaal mee eens. Wat is er voor nodig om de kloof tussen kind en politiek te dichten??

http://hetkind.org/2011/10/06/videocompilatie-lezing-luc-stevens-het-kind-als-antwoord/
http://hetkind.org/2011/10/21/videocompilatie-nivoz-lezing-value-based-education/

door: Giovanna Gomersbach

vrijdag 21 oktober 2011

IN DE SOEP

Het project van Remko Verkerk in Dordrecht is helemaal niet in de soep gelopen. De kinderen vonden het prachtig om te doen (weet ik uit de eerste hand) en heerlijk om te proeven en op te eten.
http://www.youtube.com/watch?v=RYTEPsCfT-s&feature=related

Voor scholen die ook soep willen koken op het schoolplein, ter lering en vermaak van de kinderen en met een laagdrempelige mogelijk om ouders uit te nodigen tot betrokkenheid: vraag naar ons aanbod genaamd Soep van Steen.
Zie ajb het eerdere bericht d.d. 18 april 2011..

dinsdag 18 oktober 2011

HEILIGE GEOMETRIE

Meestal blijft mijn bescheiden mening verborgen achter de feiten die mij relevant lijken voor geïnteresseerden. Voor de verandering kom ik nu, enigszins off-topic, terug op het debat Klimaat en Voedsel, van maandag 10-10 in de Rode Hoed. Namen van personen blijven even buiten beschouwing, het gaat mij puur om het effect van het gebodene en om mijn beleving van de gegeven ‘realiteit’, als bezoeker van dit ‘debat’.

Werkelijkheid, realiteit, feiten en beleving buitelen zo over elkaar, maar daar gaat het juist om.  Feit is dat de hoofdpersonen van de avond, als vertegenwoordigers van de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid, werden betiteld als ‘de gouden driehoek’. Dit begrip blijft bij mij nagalmen en roept een beeld op van een afgod die met verblindend gouden licht respect afdwingt. Daartegenover de massa, volgzaam en gedwee.

maandag 17 oktober 2011

VITAAL LOKAAL

Op meer dan 80% van de ruim 7000 Nederlandse basisscholen is de kwaliteit van het binnenklimaat slecht. Een aanzienlijk percentage van de dagelijks ziek thuis blijvende (20.000) leerlingen en (2.000) leerkrachten blijkt dit dan ook te moeten doen ten gevolge van een slecht binnenmilieu.
Architect Joost Valk (winnaar SHARE AWARD 2010) wil hier iets aan doen en is de grondlegger het concept VitalPlaces. Een netwerk van specialisten werkt aan de integrale aanpak van een gezonde leefomgeving binnen gebouwen, gericht op het optimaliseren van de licht-, lucht- en waterkwaliteit.

Vitaal Lokaal is speciaal gericht op bassischolen. Neem eens een kijkje op de website http://www.vitalplaces.eu/ voor meer achtergrondinformatie over deze integraal duurzame oplossing voor (bestaande) scholen. Een bezoek aan een Vitaal Lokaal behoort ook tot de mogelijkheden. http://www.vitaallokaal.nl/Aanmelden/bezoek.php

Stichting K-ETEN maakt deel uit van het netwerk achter het totaalconcept VitalPlaces. Indien mogelijk worden wij betrokken bij het verduurzamen van voedingsvoorzieningen op school. Wij hebben een bovenmatige belangstelling voor de rol en het effect van 'vitaal water' in dit integrale aanbod. Water is een primaire voedingsstof en van onderschatte waarde in het behoud en herstel van gezondheid.


Ter illustratie: in het schooljaar 2010/2011 vond een pilot plaats om de verbetering van vitaliteit van de kinderen, de leerkrachten en hun omgeving te onderzoeken. De testresultaten bleken overtuigend: de luchtkwaliteit was sterk verbeterd t.o.v. het referentie klaslokaal, tot wel 65% reductie van het fijnstof. 


Enkele reacties uit de klas:
Leerlingen: 'het is veel stiller en rustiger in de klas waardoor ik me beter kan concentreren.' En: 'Ik zie door dit licht beter en draai de letters minder vaak om.' De lerares: 'mijn stuiterballetjes zijn nu rustig en geconcentreerd.' En een ouder: 'Mijn dochter had deze winter geen last van verkoudheid door haar allergie.'.

NB: Donaties zijn zeer welkom; het geld wordt besteed aan onderzoek naar de verbetering van het Vitaal Lokaal concept en daarmee het leerklimaat en de vitaliteit van leraren en kinderen.

vrijdag 14 oktober 2011

WARM AANBEVOLEN

In samenwerking met de HvA opleiding Dietetiek, zijn wij twee onderzoeken gestart. De studenten Ingrid, Laura, Maaike en Roos werken aan hun afstudeerscriptie. De laatstgenoemden onderzoeken voorbeelden op het gebied van voedingsaanbod, voedingseducatie en ook de wetgeving in Zweden en Engeland. Zij verwachten aan de hand van de resultaten aanbevelingen te kunnen doen aan Nederlandse scholen en de overheid.

Laura & Ingrid nemen basisscholen, met en zonder moestuin, in Haarlem onder de loep. Zij houden een enquete onder de leerlingen om hun kennis, ervaring en gevoel t.a.v. duurzame voeding te peilen, werken met een eetdagboekje en spreken met de schoolmedewerkers.
Begin 2012 kunnen wij het resultaat verwachten en wij wensen deze enthousiaste meiden veel succes, een optimale samenwerking en plezier in dit proces..

dinsdag 11 oktober 2011

Vlees Versus Vega

73% van de jongeren vindt het belangrijk dat het vlees dat ze eten komt van dieren die goed behandeld zijn. Verder vindt 43% van de jongeren dat het belangrijk is dat bij de productie van eten rekening is gehouden met het milieu. Dit meldt www.allesduurzaam.nl. Het Voedingscentrum heeft opdracht gegeven voor het onderzoek 'Jongeren Over Vlees Versus Vega', gehouden onder 546 jongeren tussen de 12 en 18 jaar en peilde hun houding ten opzichte van vleesconsumptie en duurzaamheidaspecten van eten.

En het Wereld Natuur Fonds roert zich in Engeland, Schotland en Ierland, met duurzame voedingsrichtlijnen waar ook scholen bij betrokken worden. http://www.wwf.org.uk/what_we_do/working_with_schools/

Wij kunnen nog een hoop leren van hoe in het buitenland wordt omgesprongen met voedsel en voedingseducatie op scholen. Binnenkort meer nieuws over twee onderzoeken die wij zijn gestart..

Het debat Klimaat en Voedsel wat gisteravond werd gehouden in de Rode Hoed kwam natuurlijk de relatie tussen vleesconsumptie en het dreigende voedseltekort én het klimaat aan de orde. De aanwezige vertegenwoordigers van 'de gouden driehoek' overheid, wetenschap en bedrijfsleven waren welbespraakt gefocust op en informatief over productievergroting op een duurzame manier. Terugbrengen van productie (vlees, palmolie,..) of van consumptie (minder shampoo, wasmiddel,..) is voor hen geen realistisch thema. De aanwezige luisteraars werden getroost met de nuancerende onderbrekingen door 'de columnist' ofwel auteur van de eco-thriller 'Graan'. Ruben van Dijk is een pseudoniem voor Thomas van Slobbe. Hij is directeur van Stichting wAarde, een denktank binnen de natuur- en milieubeweging. Als een ideale ambassadeur van stichting K-ETEN (maar dat zit er door tijdgebrek niet in) sprak hij over het belang van het vergroten van het voedselbewustzijn van kinderen. dinsdag 4 oktober 2011

DORDT LOOPT IN DE SOEP

Ons project Soep van Steen is nog niet van de grond gekomen, maar Dordt Loopt in de Soep wel..
Dankzij Remko Verkerk als initiator en een team van vrijwilligers en partners, heeft Dordrecht gisteren (en donderdag a.s) kunnen meegenieten van heerlijke verse soepen, gemaakt met enthousiaste kinderen.
Hier een impressie van gisteren: http://www.dordtcentraal.nl/nieuws/actueel/duizend-liter-duurzame-soep. Zijn er scholen die ook een evenement willen op hun eigen schoolplein en zin hebben in de geur en en sfeer van verse soep koken met z'n allen? Vraag dan naar ons aanbod genaamd Soep van Steen; een leuke manier om aandacht voor verse voeding, samen eten en ouderbetrokkenheid te stimuleren!