dinsdag 12 oktober 2010

Fundament

Kiezen voor de introductie van een verse en duurzame maaltijd op school is een fundamentele zaak.
De impact van deze (voedsel-) cultuurverandering blijft niet beperkt tot een verbetering van gezondheid of milieu. Dat zou op zich al voldoende zijn, maar toch reikt het veel verder. Het geeft vorm aan de fundamenten van de maatschappij van morgen. Hieronder vallen ook de economie en de vorming van de sociaalculturele gemeenschap. Bovendien voorziet het kinderen op individueel niveau van een referentiekader dat van levensbelang is. Het maakt hen zelfredzamer, bewuster, ervaringsdeskundig. Allemaal voorwaarden om zelf verantwoorde keuzes te kunnen maken.
Op de website http://www.k-eten.nl/ (in de prezi presentatie) gaan wij uitgebreid in op alle voordelen die te voorzien zijn, als wij maatschappelijk investeren in een gezonde en duurzame leefstijl op scholen.

En om nog even bij het sociale en culturele aspect stil te staan volgt hier een citaat van Dhr. W. Linnemans, o.m. celbiolooog en expert op het gebied van psychosomatiek (over interactieve relaties tussen lichaam en geest), uit een geschrift over de biologie van complexe systemen. Hierin wordt geschetst dat aandacht voor menselijke interacties en voor natuurlijke ritmen (naast de rol van voeding en nutrienten) vruchtbare wegen opent om gezondheid, ziekte en behandeling te bezien:

"Het activiteitenpatroon gedurende het etmaal is van belang voor het onderling afstemmen van menselijke activiteiten. Als bijvoorbeeld de een slaapt en de ander klaar wakker is, valt er weinig samen te doen. Onderlinge afstemming in welke vorm dan ook zit zeer waarschijnlijk in het fundament van een gemeenschap. Het is daarmee vermoedelijk een grondvoorwaarde voor menselijk welzijn, zowel sociaal, psychisch als lichamelijk (in deze volgorde)".

Dr. Wilbert Linnemans (Human Sense), september 2010

Geen opmerkingen:

Een reactie posten