donderdag 30 september 2010

Trend

K-ETEN volgt de trends en analyseert levende tendensen met het oog op de gemene delers (bijvoorbeeld voedsel als communicatiemiddel), om synergie en positieve kruisbestuiving te ondersteunen.

Er is een parallelle ontwikkeling zichtbaar; aangaande een explosieve groei in het aantal buurtmoestuinen en volkstuinen enerzijds en het gegroeide voedselbewusztijn in scholen en instellingen anderzijds. De eerste ontstaan in samenwerking tussen bewoners, woningbouwverenigingen, aanverwante organisaties en beleidsmedewerkers. En er zijn steeds meer scholen die moestuinen aanleggen en natuur- en milieueducatie meer tot leven brengen in en rond schooltuinen; ook weer toegejuichd door (semi-)overheden. Beide bewegingen kunnen naar elkaar toe groeien.

Tegelijkertijd staat de relatie Stad & Land volop in de belangstelling, alsook het bestaan van streekproducten en stadslandbouw. Vele organisaties zoals Boerenstadswens, Eetbaar Rotterdam, NVLV, Netwerk Platteland en internationale initiatieven zijn de moeite van het volgen waard..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten