donderdag 29 juli 2010

NME 2.0


Voorafgaand aan het seminar van Ecoliteracy, was er nog het Congres NME 2.0.
Een geslaagde bijeenkomst voor de genodigden van Natuur & Milieu Educatie; de nationale organisatie achter schooltuinen, kinderboerderijen en.. (http://www.nme.nl/). Een echte aanwinst bleek het boek "Leren van de Natuur' dat werd uitgereikt en ook de schrijvers gaven een lezing. In het boek komt The Center of Ecoliteracy (natuurlijk) ook aan de orde. Een voor ons werk relevant citaat luidt als volgt:

"Een voor de hand liggend startpunt, een lieveling van bijvoorbeeld het Center for Ecoliteracy, is de moestuin van de basisschool. Dit leidt niet zozeer tot verschuivingen als tot het expliciteren van het leerproces, aangezien het wereldbeeld van de leerlingen op deze leeftijd samenhangend(er) is.
Je handen laten wapperen in de schooltuin biedt goede mogelijkheden om te leren over: de omstandigheden waarin planten kunnen groeien; wederzijdse afhankelijkheid van gezonde planten en bodem; insecten en bacterien; de energie geleverd door de zon; de kringloop van voedingsstoffen in levende systemen. Het basisidee is dat we samen met onze leerlingen demonstreren hoe dingen in de natuur werken. Als we de natuur als leermeester willen gebruiken, dan moeten we onze schooltuinen en onze boerderijen (!) expliciet ontwerpen en bediscussieren op basis van verbondenheid, stroming, kringlopen en afval =voedsel."

Wij zijn blij te kunnen constateren dat het NME zich opmaakt voor een geintegreerde aanpak van groen en voedingsonderwijs en dragen hier graag waar mogelijk bij aan deze ontwikkeling.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten